U bevindt zich hier:

Enschede, 13 december 2006


Geacht VVZ - lid,

U heeft zich in verleden aangemeld als lid van de Vereniging Van Zorgverzekerden (VVZ). In de aanloop naar de invoering van de nieuwe zorgwet hebben we u een aantal mogelijkheden geboden voor een collectieve verzekering. Een aantal van u heeft hier gebruik van gemaakt.

Het bestuur van de VVZ heeft bij het voeren van onderhandelingen over collectieve zorgverzekeringen ernstige tegenwerking van de zorgverzekeraars ervaren en daarover ook een klacht ingediend bij de NMA en hierover ook de media geïnformeerd. Deze klacht is echter niet gegrond verklaard.

Na uitvoering intern beraad heeft de VVZ besloten in 2006 niet opnieuw te gaan onderhandelen met alle verzekeraars in de wetenschap, dat slechts een beperkt aantal verzekeringsmaatschappijen geïnteresseerd zijn in het aanbieden van een collectieve zorgverzekering voor u, leden van de VVZ.

Het VVZ-bestuur heeft met name de zorgverzekeraars, waar een aantal van u een verzekering heeft afgesloten voor het jaar 2006, verzocht om ook een aanbieding te doen voor 2007.

De verzekeraars, die hieraan gevolg geven, staan op deze site vermeld en kunnen worden aangeklikt.

Deze verzekeraars zullen ook rechtstreeks met u in contact treden als u voor 2006 een zorgverzekering bij hen hebt afgesloten.

De VVZ wil haar activiteiten ook op een andere wijze voortzetten, waarbij het belang van u, als zorgverzekerde, succesvol kan worden gediend.

Het VVZ wil zich ontwikkelen als een vertegenwoordiger van alle zorgverzekerden en in deze zin partij worden in het overleg met verzekeraars en overheid. Er bestaat op dit moment nog geen consumentenvertegenwoordiging, die op een geloofwaardige wijze de belangen van de zorgverzekerden veilig stelt.


Wij blijven ons dus inzetten voor uw belangen.


Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de
Vereniging Van Zorgverzekerden

Persbericht

Hengelo, 13 januari 2006

Zorgverzekeraars om: toch contracten voor collectief

Het Verbond voor Zorgverzekerden is er toch in geslaagd met vijf verzekeraars collectieve contracten af te sluiten voor de honderdduizenden verzekerden, die het VVZ vertegenwoordigt.
De publiciteit over de weigerachtige houding van vele verzekeraars om met een aanbod te komen en de vermeende afspraken die daaraan ten grondslag lagen hebben de NMA doen besluiten tot het instellen van een onderzoek.

Voorzitter Harm Mannak “ Wij hebben iedere zorgverzekeraar de gelegenheid gegeven zaken met onze leden te doen. Een aantal aanbieders, waarmee wij pas deze week voor het eerst spraken, hebben nu prima polissen neergelegd met een lage premie’’.
De afspraken, die het VVZ gemaakt heeft zijn te vinden op: www.zorgpolis2006.nl

Het VVZ is het enige collectief in Nederland, dat gebaseerd is op ideële doelstellingen en ook een rol wil spelen in het overleg met overheid, zorgaanbieders en verzekeringsbranche over voorwaarden en condities. Zij is voorstander van het vormen van een zogenaamde “Zorg-SER”, waarin alle partijen regelmatig om tafel zitten om de uitvoering van de zorgwet te bespreken.

Het VVZ behartigt naast de belangen van haar 35.000 individuele deelnemers ook die van leden van landelijke organisaties waaronder ANBO en 4VO.
De zorgverzekeraars waarmee contracten afgesloten zijn, storten jaarlijks per VVZ verzekerde een Euro ten bate van een van de goede doelen in de zorg.
De contractpartners van het VVZ zijn: Delta Lloyd, Trias, Azivo, Salland Verzekeringen, Zorg en Zekerheid.
Persbericht

Enschede, 5 januari 2006


Woedende verzekerden vragen NMA om onderzoek

Zorgverzekeraars boycotten collectief

De besturen van het Verbond van Zorgverzekerden, de seniorenorganisatie ANBO en de landelijke vrouwenorganisaties, overkoepeld onder 4VO hebben de NMA verzocht een onderzoek in te stellen naar vermeende afspraken die zorgverzekeraars met elkaar gemaakt hebben om de VVZ te boycotten en daarmee marktwerking tegen te gaan. Een afschrift van dit verzoek zal ook gezonden worden aan de Eurocommissaris voor mededingingszaken, mevrouw N. Smit-Kroes.

Het VVZ vertegenwoordigt een aantal grote publieksorganisaties, die honderdduizenden leden tellen, waaronder de ANBO en 4VO, maar kent ook 35.000 individuele deelnemers. Het VVZ stelt zich als ideële stichting tot doel om ten behoeve van minder zelfredzamen een sterke positie in te nemen tegenover de zorgverzekeraars, om daarmee de gevreesde tweedeling te voorkomen. Ook het verzorgen van een collectiviteit met premiekorting behoort daartoe.

In de afgelopen periode, tot op de dag van vandaag, hebben alle 25 benaderde zorgverzekeraars, al dan niet als groep vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, uiteindelijk geweigerd afspraken te maken met het VVZ. De sterke indruk bestaat – op basis van meerdere waarnemingen – dat verzekeraars onderling afspraken hebben gemaakt om niet met dit consumentencollectief in zee te gaan. Waarschijnlijk ligt daar de vrees voor de macht en invloed van het VVZ aan ten grondslag. Daarmee wordt het principe van de marktwerking in de zorg, zoals bedoeld door de minister en kamer teniet gedaan.

Kamerleden van zowel de regering- als oppositiefracties zijn inmiddels geïnformeerd over deze situatie. Zij zullen kamervragen stellen aan minister Hoogervorts over de ontsporing van de marktwerking binnen 4 dagen na de invoering van de nieuwe zorgwet.

Het bestuur van het VVZ onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om marktwerking af te dwingen door buitenlandse verzekeraars te betrekken bij het aanbieden van zorgverzekeringen in Nederland met behandeling door zowel Nederlandse als buitenlandse zorgaanbieders.
Het VVZ aanbod
Het Verbond is er in geslaagd met drie verzekeraars collectieve contracten af te sluiten. Klik hier om het aanbod te bekijken.

Zorgpremie Stad Holland 6 euro omhoog

Klanten van zorgverzekeraar Stad Holland gaan in 2013 € 0,50 meer per maand betalen voor hun basisverzekering. Ook de premies van de aanvullende verzekeringen stijgen bij de intermediaire verzekeraar uit Schiedam licht. Eerder maakte 'zusterbedrijf' DSW bekend de premie voor de basisverzekering gelijk te houden.
Lees hier verder...

Onderlinge 's-Gravenhage in december provisieloos

Levensverzekeraar Onderlinge 's-Gravenhage voert per 7 december, vooruitlopend op het provisieverbod voor complexe producten, provisieloze tarieven in voor alle levenpolissen die op of na die datum worden gesloten.
Lees hier verder...

'Overstap naar goedkopere verzekering niet altijd mogelijk'

Kiezen voor een goedkopere verzekering om op die manier de hogere assurantiebelasting te omzeilen is voor ouderen vaak geen optie. Dit stelt ouderenbond Anbo in een reactie op een verhoging van de belasting van 9,7% naar 21%. Eerder had de Consumentenbond al geadviseerd om dubbele en nutteloze verzekeringen op te zeggen.
Lees hier verder...


Klik hier voor meer nieuws over verzekeren