U bevindt zich hier:

Verbond Van Zorgverzekerden

De  verandering in de wetgeving inzake het zorgstelsel brengt voor alle zorgcliënten een forse verandering met zich mee. Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder dient zich volgens het nieuwe stelsel te verzekeren. Grote groepen zullen het aanbod van hun huidige verzekeraar accepteren of blijven in de collectiviteit van het bedrijf of organisatie, waar men werkzaam is.

Er zijn echter een aantal groepen in de samenleving, die niet kunnen profiteren van de voordelen, die een collectief contract oplevert. Met name groepen als studenten, bejaarden, zelfstandigen en allochtone Nederlanders zullen baat hebben bij een collectiviteit, waar zij deel van kunnen uitmaken.
Het realiseren van een zo’n collectiviteit is één van de belangrijkste doelstellingen van het Verbond Van Zorgverzekerden (VVZ)
Daarvoor is nodig, dat zoveel mogelijk mensen zich, overigens kosteloos en zonder enige verplichting, aansluiten, zodat het VVZ een zeer invloedrijke partij wordt in de onderhandelingen met zorgverzekeraars over de kwaliteiten en de kosten van de zorgpolissen.Aanmelden kan plaatsvinden via: www.verbondvanzorgverzekerden.nl

Het VVZ opereert in de vorm van een Stichting zonder winstoogmerk en is een initiatief van de Oldenzaalse notaris mr. Wim Gaalman, die eerder bekendheid verwierf als voorzitter/initiatiefnemer van Stichting Twente voor Azië (fonds voor de Tsunamieslachtoffers) en als voorzitter/initiatiefnemer van een 18.000 leden tellende vereniging, die zich met succes heeft ingezet voor het behoud van het Oldenzaalse ziekenhuis.

De initiatiefnemer heeft als enige voorwaarde gesteld, dat de zorgverzekeraar, jaarlijks één euro per cliënt stort voor een goed doel in de zorgwereld, bijvoorbeeld de Hartstichting, het Astmafonds of het KWF.

De stichting Verbond van Zorgverzekerden heeft de afgelopen jaren samen met Fianed Nederland BV, onderdeel van Expereans Financiële Diensten BV, afspraken gemaakt met verschillende zorgverzekeraars in Nederland. EFD Fianed is de assurantietussenpersoon die vanaf de start van het VVZ initiatief in 2005 met VVZ de contacten heeft onderhouden met zorgverzekeraars. Ook dit jaar heeft EFD Fianed nieuwe aanbiedingen voor en met VVZ gerealiseerd en specifieke VVZ collectieven bij de deelnemende verzekeraars bedongen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: www.verbondvanzorgverzekerden.nl of bij andriesmelchers@zorgpolis2006.nl

Het VVZ aanbod
Het Verbond is er in geslaagd met drie verzekeraars collectieve contracten af te sluiten. Klik hier om het aanbod te bekijken.

Zorgpremie Stad Holland 6 euro omhoog

Klanten van zorgverzekeraar Stad Holland gaan in 2013 € 0,50 meer per maand betalen voor hun basisverzekering. Ook de premies van de aanvullende verzekeringen stijgen bij de intermediaire verzekeraar uit Schiedam licht. Eerder maakte 'zusterbedrijf' DSW bekend de premie voor de basisverzekering gelijk te houden.
Lees hier verder...

Onderlinge 's-Gravenhage in december provisieloos

Levensverzekeraar Onderlinge 's-Gravenhage voert per 7 december, vooruitlopend op het provisieverbod voor complexe producten, provisieloze tarieven in voor alle levenpolissen die op of na die datum worden gesloten.
Lees hier verder...

'Overstap naar goedkopere verzekering niet altijd mogelijk'

Kiezen voor een goedkopere verzekering om op die manier de hogere assurantiebelasting te omzeilen is voor ouderen vaak geen optie. Dit stelt ouderenbond Anbo in een reactie op een verhoging van de belasting van 9,7% naar 21%. Eerder had de Consumentenbond al geadviseerd om dubbele en nutteloze verzekeringen op te zeggen.
Lees hier verder...


Klik hier voor meer nieuws over verzekeren